Chính quyền Cuba ngày 11/4 thông báo sẽ đẩy nhanh tiến trình cấp quyền sử dụng nhà ở tư nhân, vốn hoàn toàn do nhà nước quản lý từ trước tới nay, cho hàng nghìn người dân nước này.