Cuối tuần qua, Cuba đã khai trương triển lãm mỹ thuật dành cho những nghệ sĩ đến từ Mỹ tại thành phố Havana. Đây là triển lãm đầu tiên kể từ sau năm 1986.