Tưởng khách xin dây nịt buộc tiền, anh Đặng Thế Hưng, chủ cửa hàng nội thất ở thành phố Phủ Lý, Hà Nam, để mặc họ cầm bịch tiền, không ngờ bị rút lõi 11 triệu đồng.