Thông tin về doanh nghiệp tiêu biểu của Long An, sử dụng đất nông nghiệp không hiệu quả vẫn được giao thêm hàng trăm ha đất gây xôn xao trong dư luận địa phương.