Giadinh.net - Đó là cảnh báo của các đại biểu tại Hội nghị toàn thể đối tác Phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người được tổ chức ngày 8/10 tại Hà Nội.