Trên sàn GDCK Tp Hồ Chí Minh, phiên giao dịch sáng nay, sức cầu và cả lượng cung tăng nhẹ.

Trong phiên đã có 33.769 lệnh đặt mua với tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được đặt mua đã tiếp tục tăng nhẹ lên mức 79.699.780 đơn vị, tương đương tăng 4,57% so với phiên giao dịch trước đó. Và đã có 24.415 lệnh đặt bán với tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được đặt bán trong phiên đã tăng nhẹ lên mức 71.185.520 đơn vị, tương đương đã tăng 5,31% so với phiên giao dịch trước đó. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng được 0,06 điểm (tương đương tăng 0,01%) lên 486,25 điểm. Giao dịch tăng nhẹ trở lại với 41,29 triệu đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công với giá trị là 1.270 tỷ đồng. Cung-cầu chứng khoán trên HOSE trong 5 phiên gần nhất: Ngày Số lệnh đặt mua Kl đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán 19/05/10 34,427 77,955,300 31,536 102,641,700 20/05/10 42,079 111,946,210 27,009 83,562,210 21/05/10 32,407 75,144,340 34,750 121,311,690 24/05/10 33,281 76,214,050 22,410 67,598,330 25/05/10 33,769 79,699,780 24,415 71,185,520 Tổng 175,963 420,959,680 140,120 446,299,450 Còn trên sàn Hà Nội, lực cầu đã hạ nhiệt còn lượng cung tăng lên đôi chút. Cụ thể, trong toàn phiên đã có 27.467 lệnh đặt mua với tổng khối lượng cổ phiếu được đặt mua trong phiên đã giảm nhẹ xuống còn 53.004.900 cổ phiếu, tương đương giảm 9,4% so với phiên giao dịch trước đó. Và đã có 22.156 lệnh đặt bán với tổng khối lượng cổ phiếu được đặt bán trong phiên đã tăng nhẹ lên mức 43.003.300 cổ phiếu, tương đương tăng 1,04% so với phiên giao dịch trước đó. Kết thúc giao dịch, HNX-Index giảm 0,51 điểm (tương đương giảm 0,33%) xuống còn 155,9 điểm. Giao dịch trên sàn này lại giảm xuống với tổng khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng trong toàn phiên đạt hơn 32,4 triệu cổ phiếu với giá trị là 925 triệu đồng. Cung cầu chứng khoán trên HNX trong 5 phiên gần nhất: Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán 19/05/10 24,865 44,229,300 24,150 57,119,800 20/05/10 35,855 75,048,700 28,510 65,376,500 21/05/10 28,956 48,299,600 24,934 64,650,900 24/05/10 28,127 58,503,200 20,220 42,559,800 25/05/10 27,467 53,004,900 22,156 43,003,300 Tổng 145,270 279,085,700 119,970 272,710,300