Mùa hè đến rồi, các bé mồ hôi nhiều lắm, mình đang tính mua cho bé cái ghế gội đầu để cho tiện. Có mẹ nào chung thì ới nhau cho được 5 bộ nha. Các mẹ ở Vinh Nghệ An thì tốt quá, vì mình cũng đang ở đây mà.

Mùa hè đến rồi, các bé mồ hôi nhiều lắm, mình đang tính mua cho bé cái ghế gội đầu để cho tiện. Có mẹ nào chung thì ới nhau cho được 5 bộ nha. Các mẹ ở Vinh Nghệ An thì tốt quá, vì mình cũng đang ở đây mà.