Cung tiền và các khoản cho vay mới của Trung Quốc tăng cao kỷ lục trong tháng ba, gia tăng dấu hiệu cho thấy nỗ lực kích cầu của chính phủ đang phát huy tác dụng đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.