(CATP) Người dân khắp hành tinh đang nghĩ rằng “cuộc chiến chống khủng bố” do Mỹ dẫn đầu đã không hề làm Al-Qaeda yếu đi và nhiều người tin rằng thực tế cuộc chiến này còn làm cho mạng lưới của Osama bin Laden mạnh hơn.