Hai đội bóng của Đức và Pháp vẫn thống trị giải quốc nội trong những mùa giải vừa qua, nhưng họ lại vào đà mùa giải mới theo cách rất khác nhau.