Thấy bài thuốc tạm mang tên Ama Công rất rất quý, được rất rất nhiều người để ý, nghiên cứu, mua sử dụng; thấy thuốc bán ào ào, con cháu và buôn làng của cụ Ama Công càng đổ xô đi sản xuất và bán thuốc.