(CafeF) - Với giá trị ước tính 6,6 tỷ USD, ngành kinh doanh mì ăn liền của Trung Quốc đặt mục tiêu tăng doanh thu gấp đôi lên 13 tỷ USD vào năm 2012.