Trong vài năm gần đây, thế giới được chứng kiến một cuộc chiến thương mại hầu như chưa từng có giữa nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và một nền kinh tế lớn, phát triển nhanh nhất thế giới là Trung Quốc.

small_1295.jpg