Từ 7h sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến phòng họp trực tuyến của Chính phủ, kiểm tra công tác chuẩn bị kỹ thuật. 30/03/2009 Xem tiếp.....