Đây là cuộc thi mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho người dự thi, khán giả và cả cộng đồng, nâng cao nhận thức của mọi người về nét đẹp của một môi trường xanh, sạch và trong lành, cũng như ý thức được tầm quan trọng của việc chung tay góp sức gìn giữ cho môi trường đó khỏi các vấn nạn rác thải đang vây quanh.