Đây là sự đáng yêu mà tắc kè có được chứ không hề đáng sợ như bề ngoài của chúng.

PV