"Chúng em cưới gần tháng rồi mà vẫn chưa 'quan hệ' được, mặc dù anh ấy hoàn toàn bình thường. Em có vấn đề hay chúng em chưa biết cách?".