Có nhiều cách để vào được đại học; trót tin vào hình trên mạng...

Cuoi te ghe 11/9: Tha thinh nham doi tuong - Anh 1

Cao thủ thả thính gặp phải thanh niên lầy lội.

Cuoi te ghe 11/9: Tha thinh nham doi tuong - Anh 2

Trong 2 đứa bạn thể nào cũng có một đứa béo hơn.

Cuoi te ghe 11/9: Tha thinh nham doi tuong - Anh 3

Ăn vụng chuyên nghiệp.

Cuoi te ghe 11/9: Tha thinh nham doi tuong - Anh 4

Có nhiều cách để vào được đại học.

Cuoi te ghe 11/9: Tha thinh nham doi tuong - Anh 5

Cảm giác ấy khó chịu đến khiến người ta thao thức không ngủ được.

Cuoi te ghe 11/9: Tha thinh nham doi tuong - Anh 6

Cosplay kiểu siêu tiết kiệm.

Cuoi te ghe 11/9: Tha thinh nham doi tuong - Anh 7

Ít ra còn biết luộc.

Cuoi te ghe 11/9: Tha thinh nham doi tuong - Anh 8

Cắt tóc theo đúng ý khách.

Xem tiếp