Những loại người trong phòng karaoke; thánh ngôn tình hiển linh...

Cuoi te ghe 16/9: Cong cu lam dep nhanh, re nhat hanh tinh - Anh 1

Công cụ làm đẹp rẻ tiền và nhanh chóng nhất hành tinh.

Cuoi te ghe 16/9: Cong cu lam dep nhanh, re nhat hanh tinh - Anh 2

Boss đảm đang.

Cuoi te ghe 16/9: Cong cu lam dep nhanh, re nhat hanh tinh - Anh 3

Nhà có một con lợn.

Cuoi te ghe 16/9: Cong cu lam dep nhanh, re nhat hanh tinh - Anh 4

Khi cô dâu bị say xe.

Cuoi te ghe 16/9: Cong cu lam dep nhanh, re nhat hanh tinh - Anh 5

Sợ lắm nhưng vẫn phải chiến đấu để có cá mà ăn.

Cuoi te ghe 16/9: Cong cu lam dep nhanh, re nhat hanh tinh - Anh 6

Quyết không phá vỡ quy định.

Cuoi te ghe 16/9: Cong cu lam dep nhanh, re nhat hanh tinh - Anh 7

Giờ có thêm team ngồi im trong góc chơi điện thoại.

Cuoi te ghe 16/9: Cong cu lam dep nhanh, re nhat hanh tinh - Anh 8

Thanh niên cả tin dễ lừa.

Xem tiếp