Anh vẫn từng đợi em, như em từng đợi nó, như nó từng đợi thằng kia...

Cuoi te ghe 26/11: Moi tinh chua co hoi ket - Anh 1

Choài ơi, em nào cũng dễ thương thế này có phải thích không.

Cuoi te ghe 26/11: Moi tinh chua co hoi ket - Anh 2

Đội ngũ chúng ta đông đảo lắm, có anh em chúng mình sống chết cùng nhau rồi.

Cuoi te ghe 26/11: Moi tinh chua co hoi ket - Anh 3

Cuoi te ghe 26/11: Moi tinh chua co hoi ket - Anh 4

Nghe xong cái giật thót mình.

Cuoi te ghe 26/11: Moi tinh chua co hoi ket - Anh 5

Chuyện tình tay bốn tay năm rắc rối... nên tác giả vẫn chưa viết được câu chốt.

Cuoi te ghe 26/11: Moi tinh chua co hoi ket - Anh 6

Mỗi mùa thi là đứa nào đứa nấy nhìn như cái xác ve.

Cuoi te ghe 26/11: Moi tinh chua co hoi ket - Anh 7

Hức, em nói cũng đúng mà.

Cuoi te ghe 26/11: Moi tinh chua co hoi ket - Anh 8

Cái tội này là phải hành quyết ngay :))

Cuoi te ghe 26/11: Moi tinh chua co hoi ket - Anh 9

Điện tử bốn nút một thời bá đạo ngày xưa.

Xem tiếp

Zon zon