Bọn bạn chụp ảnh chả đứa nào có tâm, đá chết cái tội thả thính...

Cuoi te ghe 8/7: Loi de doa khien moi gai e 'dung hinh' - Anh 1

Cuộc đời hết ăn lại ngủ.

Cuoi te ghe 8/7: Loi de doa khien moi gai e 'dung hinh' - Anh 2

Mát trời anh đưa em đi hóng gió.

Cuoi te ghe 8/7: Loi de doa khien moi gai e 'dung hinh' - Anh 3

Bạn nữ nào ế coi chừng nhé.

Cuoi te ghe 8/7: Loi de doa khien moi gai e 'dung hinh' - Anh 4

Ngủ một giấc và anh đã thành người da đen.

Cuoi te ghe 8/7: Loi de doa khien moi gai e 'dung hinh' - Anh 5

Gia đình siêu nhân.

Cuoi te ghe 8/7: Loi de doa khien moi gai e 'dung hinh' - Anh 6

Ối may mà phanh kịp.

Cuoi te ghe 8/7: Loi de doa khien moi gai e 'dung hinh' - Anh 7

Bác tài ơi em còn cái đầu chưa kịp lên.

Cuoi te ghe 8/7: Loi de doa khien moi gai e 'dung hinh' - Anh 8

Game là người bạn tâm tình mọi lúc của chúng ta.

Xem tiếp

Maru