Cách giải quyết của những đứa lười; Sống là phải có ước mơ...

Cuoi te ghe 8/9: Mot bo ao dai hai so phan - Anh 1

Hãy cứ sống trong ảo tưởng xa xôi thì hơn.

Cuoi te ghe 8/9: Mot bo ao dai hai so phan - Anh 2

Lên lớp mượn vở tụi bạn mà chép, giờ cứ chơi đã.

Cuoi te ghe 8/9: Mot bo ao dai hai so phan - Anh 3

Cách giải quyết của những đứa lười.

Cuoi te ghe 8/9: Mot bo ao dai hai so phan - Anh 4

Mới lết được cái chân lên giường.

Cuoi te ghe 8/9: Mot bo ao dai hai so phan - Anh 5

Mặc áo dài khúc nào ra khúc đó, như con sâu luôn.

Cuoi te ghe 8/9: Mot bo ao dai hai so phan - Anh 6

Giờ anh bạn muốn tỉa lông hay tỉa tai?

Cuoi te ghe 8/9: Mot bo ao dai hai so phan - Anh 7

Nằm thẳng cẳng như vậy dáng mới đẹp.

Cuoi te ghe 8/9: Mot bo ao dai hai so phan - Anh 8

Ai mà chẳng có ước mơ.

Xem tiếp

Maru