Cứ để đấy em giải quyết, nói một câu thôi chẳng phải giải thích nhiều.

Cuoi te ghe ngay 24/10: Vi sao co ruoi trong thuc an - Anh 1

Chẳng có đứa nào ghét bạn mà lại rảnh rang quan tâm, chăm sóc bạn đâu.

Cuoi te ghe ngay 24/10: Vi sao co ruoi trong thuc an - Anh 2

Bạn hãy thành thật đi, bạn thuộc loại nào.

Cuoi te ghe ngay 24/10: Vi sao co ruoi trong thuc an - Anh 3

Thôi cứ trang điểm đi, xinh là được mà.

Cuoi te ghe ngay 24/10: Vi sao co ruoi trong thuc an - Anh 4

Câu nói ngắn gọn nhưng có tính sát thương rất cao.

Cuoi te ghe ngay 24/10: Vi sao co ruoi trong thuc an - Anh 5

Bảo mờ mắt là không đúng nhé.

Cuoi te ghe ngay 24/10: Vi sao co ruoi trong thuc an - Anh 6

Cuoi te ghe ngay 24/10: Vi sao co ruoi trong thuc an - Anh 7

=)), đây mới là quyết định cuối cùng.

Cuoi te ghe ngay 24/10: Vi sao co ruoi trong thuc an - Anh 8

Có những điều chẳng bao giờ thay đổi.

Cuoi te ghe ngay 24/10: Vi sao co ruoi trong thuc an - Anh 9

Cút ngay, mày an ủi cái kiểu thế hả.

Cuoi te ghe ngay 24/10: Vi sao co ruoi trong thuc an - Anh 10

Trời nóng lên trên này ngủ cho mát.

Xem tiếp

Zon zon