Nhóm tội phạm ở Anh đã lập kế hoạch cướp lại số đĩa game khổng lồ từ đồn cánh sát chỉ vài giờ sau khi bị lực lượng an ninh tịch thu.