Quỳnh giật chiếc lắc 3 chỉ trên tay của chủ tiệm vàng rồi dùng tay đánh mạnh vào bụng anh chồng để chạy ra ngoài đường. Tuy nhiên, những người dân xung quanh đã bắt giữ được Quỳnh.