Bóng bàn VN trong suốt hơn nửa thế kỷ qua đã có những đóng góp quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và không ngừng nỗ lực để vươn tới địa hạt của bóng bàn Châu Á. Tuy có lúc trầm lắng, nhưng bóng bàn vẫn là môn thể thao mũi nhọn của nước nhà.