Cựu phó Thủ tướng Chavalit Yongchaiyudh, cho hay, đảo chính quân sự là cách duy nhất trong lúc này để giải quyết bế tắc chính trị ở Thái Lan.