Lãnh đạo 16 chính đảng ở Inđônêxia vừa nhất trí chọn cựu Thống đốc Giacácta, Tướng về hưu Sutiyoso làm ứng cử viên tổng thống ra tranh cử vào năm tới.