Hưởng ứng Thư kêu gọi của Phó Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân ngày 14/1/2009 về chăm lo cho các thầy giáo, cô giáo nhân dịp Tết kỷ Sửu, sau 2 ngày (14 và 16/1), một số doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ 1,9 tỉ đồng.