(HNM) - Theo thông tin từ Trung tâm Festival Huế, đến nay đã có 4 nhà tài trợ cam kết ủng hộ số tiền 3 tỷ đồng cho BTC Festival Huế 2008 - dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 11-6 năm nay.