Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 26/3, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 178.722 tỷ đồng...