Theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Lạt vừa được Thủ tướng phê duyệt, thành phố sẽ có diện tích hơn 3.308 km2, gấp hơn 8 lần hiện nay.

Ngày 16/11, Thủ tướng có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Theo quyết định này, thành phố Đà Lạt sau khi mở rộng sẽ bao gồm toàn bộ ranh giới thành phố Đà Lạt hiện hữu và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà, với diện tích tự nhiên là 3.308,28 km2.

Như vậy, so với thông tin cập nhật trên website tỉnh Lâm Đồng, diện tích tự nhiên của thành phố Đà Lạt sẽ gấp khoảng 8 lần so với hiện nay (hiện là 393,29 km2).

Về tiêu chí đất đô thị, quy hoạch phải đảm bảo đến 2020, đất xây dựng trên địa bàn thành phố đạt 8.500 - 9.000 ha, trong đó đất dân dụng chiếm khoảng 30%. Đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 11.000 - 12.000 ha, đất dân dụng chiếm khoảng 30%.

Về chỉ tiêu sử dụng đất, mục tiêu đất xây dựng khoảng 200 - 300 m2/người, đất dân dụng khoảng 75 - 80 m2/người và đất xây dựng du lịch khoảng 90 - 100 m2/phòng khách sạn tiêu chuẩn, 300 - 500 m2/phòng khách sạn cao cấp du lịch sinh thái.

Trong quyết định điều chỉnh quy hoạch, Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Xác định ngưỡng phát triển về quy mô dân số đối với khu vực nội thành phố Đà Lạt để giảm sức ép dân cư, nâng cao chất lượng và điều kiện sống.

Hạn chế mở rộng khu vực nội thành hiện hữu, phát triển các khu vực đô thị, khu đô thị mới gắn với các động lực phát triển kinh tế như khu làng đại học, khu du lịch, khu công nghệ cao, khu thể dục thể thao, sân bay... tại các khu vực ngoại thành và các huyện như Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà.

Hạn chế phát triển các khu dân cư đô thị dọc theo các tuyến giao thông hướng vào trung tâm thành phố.

Tổ chức các vùng đệm giữa khu vực nội thành với khu vực đô thị bằng các không gian xanh như rừng thông, các khu du lịch sinh thái, vùng trồng hoa...

Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng (cơ quan tổ chức lập quy hoạch) trình đồ án quy hoạch sau 12 tháng kể từ khi có quyết định này.

Nguồn Chinhphu