Ngày 29.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.