TTO - Chiều nay 26-3, giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Huỳnh Văn Hoa đã ký quyết định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hệ công lập và bán công năm học 2008-2009 trên địa bàn. Theo đó, tổng chỉ tiêu lớp 10 năm học đến 10.510 học sinh (HS) với 222 lớp, tăng 14,3% so với năm học trước.