(NDHMoney) Ủy ban nhân dân Tp.Đà Nẵng vừa phê duyệt giá khởi điểm cho 9 lô đất trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh một lô đất thuộc khu C khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ. Cụ thể, Đà Nẵng đấu giá quyền sử dụng đất ở 9 lô đất thuộc khu C khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ do Trung tâm Giao dịch Bất động sản quản lý. Trong đó, Khu đất A1-3 có 4 mặt tiền, đường 5.5m, 5.5m, 10.5m, 7.5m (khoảng 8.730 m2), giá 3,87triệu đồng/m2. Khu đất A1-1 có 4 mặt tiền đường quy hoạch 10.5m, 10.5m, 7.5m, 5.5m (khoảng 22.000 m2) đối diện khu đất A1-3 qua đường 7.5m, giá 3,87 triệu đồng/m2. Khu đất A1-2 có 4 mặt tiền đường quy hoạch 10.5m, 10.5m, 5.5m, 5.5m (khoảng 12.000 m2), đối diện với khu đất A1-1 qua đường 10.5m, giá 4,06 triệu đồng/m2. Khu đất A1-5 có 2 mặt tiền đường quy hoạch 7.5m và dưới hành lang đường dây điện cao thế (khoảng 19.500 m2), giá 3,1 triệu đồng/m2. Khu đất A1-6 có 3 mặt tiền đường quy hoạch 10.5m, 7.5m và dưới hành lang đường dây điện cao thế, liền kề khu đất A1-5 (khoảng 11.800 m2), giá 4,06 triệu đồng/m2. Khu đất A1-9 có 2 mặt tiền đường quy hoạch 7.5m (khoảng 8.400 m2), đối diện khu đất A1-6 qua đường 7.5m, giá 3,87 triệu đồng/m2. Khu đất A1-11 có 2 mặt tiền đường quy hoạch 15m, 7.5m (khoảng 8.300 m2), giá 4,257 triệu đồng/m2. Khu đất A1-14 có 4 mặt tiền đường quy hoạch 15m, 7.5m, 5.5m, 10.5m (khoảng 4.200 m2) đối diện với khu đất A1-11 qua đường 15m, giá 4,683 triệu đồng/m2. Khu đất A1-15 có 4 mặt tiền đường quy hoạch 15m, 7.5m, 5.5m, 5.5m (khoảng 3.600 m2) đối diện với khu đất A1-11 qua đường 15m, giá 4,683 triệu đồng/m2.