Quy định mới của UBND TP Đà Nẵng về hạn mức giao đất ở đối với thửa đất có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn giảm một nửa so với năm 1997.