UBND thành phố vừa có chủ trương kêu gọi đầu tư và đấu giá chuyển quyền sử dụng đất tại 15 dự án mới cho các nhà đầu tư.

Các dự án bao khu thương mại dịch vụ phía đông nam cầu Thuâ%3ḅn Phước; các khu biê%3ḅt thự ven sông phía đông nam và tây nam cầu Cẩm Lê%3ḅ; khu thương mại phía đông nam cầu Tuyên Sơn; khu biê%3ḅt thự sinh thái phía nam Trung tâm Hô%3bị chợ triển lãm; khu thương mại dịch vụ đường Phạm Văn Đồng; khu thương mai dịch vụ ven sông Hàn; khu đô thị Hòa Quý và khu vực quanh Bến xe phía nam thành phố.

Ngoài ra còn có các khu dân cư tây nam khu du lịch Xuân Thiều, Nam Bàu Mạc, Phước Lý 5, đường số 5 Khu công nghiê%3ḅp Hòa Khánh, Phong Nam- xã Hòa Châu, khu dân cư Trung đoàn 683 cũ.

(Theo báo Đà Nẵng)