(VietNamNet) - Nhiều loại tội phạm mới đã xuất hiện trên địa bàn Đà Nẵng, đặc biệt là manh nha mầm mống các tổ chức tội phạm theo kiểu xã hội đen.