Các nhà nghiên cứu thuộc Bộ môn Hữu cơ, Khoa Công nghệ Hóa học (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) đã sản xuất thành công vật liệu tổ hợp Micro - Mesopore từ nguyên liệu Việt Nam, mục đích xử lý các độc tố trong khói thuốc lá.

Đây là kết quả của đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước mã số KC02.16/06-10 trong việc ứng dụng xử lý giảm thiểu các độc tố trong khói thuốc lá gồm kim loại nặng, các bon monoxit, nicotin và các hợp chất hữu cơ đa vòng ngưng tụ. Vật liệu tổ hợp Micro - Mesopore cấu thành trên cơ sở 2 vật liệu là zeolit và vật liệu mao quản. Hệ vật liệu tổng hợp này có nhiều tính năng như hệ thống lỗ xốp phân bố trật tự trong khoảng 0,03 - 10,0 mm, bề mặt riêng từ 200 - 900m2/g, dung lượng trao đổi ion từ 350 - 600 meq/100g, dung lượng hấp phụ từ 25 - 30%, bền nhiệt đến 550 - 800 độ C. Vì vậy, hệ vật liệu tổ hợp này có thể ứng dụng để hấp phụ các chất độc có kích thước rất khác nhau trong khói thuốc lá. Dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu bao gồm có nguyên liệu Cao lanh, thiết bị nung, thiết bị thủy nhiệt, thiết bị lọc, rửa, sấy, nghiền, thiết bị tạo hạt, chất kết dính... Các sản phẩm trên có thể xử lý các độc tố trong khói thuốc lá đạt chỉ tiêu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ "Về chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020". N.H.Điệp