Đến nay, cơ quan chủ quản đã thay mới hai nắp hố trên, đảm bảo an toàn cho xe cộ lưu thông (ảnh 3, 4).

Đến nay, cơ quan chủ quản đã thay mới hai nắp hố trên, đảm bảo an toàn cho xe cộ lưu thông (ảnh 3, 4).

Tin, ảnh: Trương Thuận