(ATPvietnam.com) -TTLKCK thông báo, ngày 25/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2007, phát hành thêm cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (Mã CK: DAE).