Con đại bàng đói mồi đã bắt được chú báo đốm con liền tha lên cây để ăn thịt.

Nguồn: Động vật quanh ta

* Clip Dân Việt biên tâp.