Trong khi trên mặt đất, ngã tư Kim Liên - Đại Cồ Việt lúc nào cũng người chật như nêm thì ở dưới độ sâu 13m, một đại công trường cũng đang hoạt động hết công suất. Hàng trăm công nhân miệt mài làm việc 24/24h mặc những tiếng ồn từ trên dội xuống, từ dưới ép lên.