Ngày 13/11/2011, đại diện duy nhất của Việt Nam, anh Ngô Minh Vương đã có bài báo cáo tại hội nghị quốc tế về ứng dụng CNTT trong việc hiểu ngôn ngữ (IJCNLP 2011) được tổ chức tại thành phố Chiang Mai, Thái Lan. Anh Vương là trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển web phía Nam của công ty VNG, kiêm giảng viên CNTT hợp tác tại ĐH Bách Khoa TP.HCM.