Tập đoàn Coldwell Banker hoạt động theo hình thức nhượng quyền thương mại.