Tập đoàn năng lượng Petrobras lớn nhất Braxin sẽ mua 87,5% cổ phần trong nhà lọc dầu Nansei Sekiyu của Nhật Bản.