Hanoinet - Khi Đoàn hay Đội phát động một cuộc quyên góp, ủng hộ nào, nếu muốn lớp đạt được thành tích cao và nhanh chóng, cứ việc tìm đến các “cô”, các “cậu” là ổn bởi trong ví họ luôn luôn sẵn tiền.