(VEN) - Sau 12 năm hình thành và phát triển (1997-2009) với mô hình đào tạo “mở”, những thành quả mà Trường đại học Bình Dương thu được đã góp phần minh chứng cho sự đúng đắn trong chính sách xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước. Phóng viên báo Kinh tế Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Tiến sĩ Cao Văn Phường - Chủ tịch HĐQT- Hiệu trưởng nhà trường.