(VEN) - Đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đối với cán bộ làm công tác quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh phục vụ công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hơn 50 năm qua, Đại học Kinh tế Quốc dân luôn làm tốt vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về lĩnh vực kinh tế hàng đầu của cả nước. P/v báo Kinh tế Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với GS.TS Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng nhà trường về những thành tựu này.