Bà Eve Lombardo, đại diện tuyển sinh của trường, sẽ giới thiệu về trường và tuyển sinh trực tiếp sinh viên Việt Nam trong các buổi hội thảo được tổ chức tại Hà Nội.